511-533-211

IV taryfa

10,00 zł, za przejechany kilometr poza granicami Szczecina gdy kurs nie zaczyna ani nie kończy się w Szczecinie.

Zanieczyszczenie auta
od 500 zł

Zamówienia
(bary, restauracje)
od 70 zł

(tylko dla stałych klientów)

Godzina postoju lub jazdy
40,00 zł

Zakupy
(np. tytoń, alkohol, pieczywo)
od 50 zł